Informacje kontaktowe - Jednostka - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Informacje kontaktowe

 Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich
41-940 Piekary Śląskie
ul. Kalwaryjska 62
tel. (32) 3936200
fax (32) 3936244
tel.dyż. (32) 3936255
 
 
 
 
Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich i jego Zastępca przyjmują osoby wnoszące skargi na działania Policji, w każdy poniedziałek, w godzinach od 15:30 do 17:00. W pozostałe dni  w godzinach urzędowania od 7:30 do 15:30 skargi przyjmują wyznaczeni funkcjonariusze. W  pozostałym okresie dyżurny jednostki lub wyznaczona przez niego osoba.  Osoby chcące bezpośrednio złożyć skargę u Pana Komendanta, winny wcześniej umówić się telefonicznie: nr (032) 39 36 212.
 

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszym urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

INFORMUJEMY:

- Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybrane metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH, kontaktując się

z oficerem prasowym KMP w Piekarach Śląskich, e-mail:

rzecznik@piekary.ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio

z Komendantem Miejskim Policji w Piekarach Śląskich na adres e-mail:

komendant@piekary.ka.policja.gov.pl

- Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach