Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich

    KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH

               nadkom. mgr Robert KLIMEK

                  tel.(32) 3936 212      (32) 3936 223

                  e-mail: komendant@piekary.ka.policja.gov.pl