Wiadomości

Ślubowanie klasy policyjnej w Piekarach Śląskich

W Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych o profilu policyjnym i celno-prawnym. Podczas uroczystości mianowano także starszych uczniów na wyższe stopnie kadeckie. Udział w uroczystości wziął I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek.

Uczniowie klasy pierwszej o profilu policyjnym i klasy pierwszej o profilu celno-prawnym II Liceum Ogólnokształcącego złożyli uroczyste ślubowanie. W trakcie uroczystości na wyższe stopnie kadeckie mianowano także pozostałych uczniów klas o profilu policyjnym. Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich oferuje kandydatom zajęcia specjalistyczne, w czasie których uczniowie mogą zapoznać się z pracą policjantów. Dzięki współpracy szkoły z tutejszą jednostką policji, kadeci mogą dokładnie poznać specyfikę pracy policjantów na różnych stanowiskach służbowych, co pomaga w późniejszej decyzji dotyczącej wstąpienia w szeregi Policji. Klasa policyjna polecana jest przede wszystkim kandydatom, którzy marzą o służbie w policji. Oprócz stałych przedmiotów, młodzież ma okazję zapoznać się z podstawami prawa karnego czy też z ustawą o policji. W trakcie zajęć praktycznych, prowadzonych przez specjalistów młodzież zapoznaje się m.in. z budową broni palnej oraz przepisami regulującymi jej użycie. W trakcie uroczystości akty mianowania na wyższe stopnie kadeckie wraz z Dyrekcją Szkoły oraz Michałem Sojką - Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich wręczył I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek, który w trakcie swojego wystąpienia pogratulował kadetom awansów, życząc podobnych wyróżnień już w samej Policji.