Odprawa dzielnicowych z Piekar Śląskich - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Wiadomości

Odprawa dzielnicowych z Piekar Śląskich

W świetlicy piekarskiej jednostki odbyła się kolejna odprawa dzielnicowych. W trakcie tych spotkań, policjanci korzystają z okazji do omówienia bieżących spraw dotyczących ich rejonów służbowych, ale także wymieniają doświadczenia z codziennej służby. W dzisiejszej odprawie udział wziął Komendant Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek.

Dwa razy w miesiącu odbywają się odprawy prowadzone przez kierownika rewiru dzielnicowych. Policjanci przedstawiają przełożonemu rezultaty swojej służby oraz informują o podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Spotkania służą także wymianie doświadczeń, dzięki czemu policjanci mogą czerpać od siebie wzajemnie różnego rodzaju rozwiązania. Ważnym momentem każdej odprawy, jest omówienie postępów w prowadzonych przez dzielnicowych planach działań priorytetowych. Istotne w realizowanych czynnościach, jest zwrócenie uwagi na problemy, które najbardziej doskwierają mieszkańcom danego rejonu służbowego. Przykładem jest inicjatywa pomocy osobom bezdomnym, w związku z występującym problemem bezdomności. Założeniem dzielnicowego w tej sytuacji jest inicjowanie działań, mających na celu pomoc osobom bezdomnym. W trakcie każdej narady, kierownik rewiru dzielnicowych przypomina także o promocji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda, które mają za zadanie służyć społeczeństwu.