SŁUŻBA W POLICJI - TERMINY PRZYJĘĆ - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Wiadomości

SŁUŻBA W POLICJI - TERMINY PRZYJĘĆ

Data publikacji 07.02.2018

Poniżej pzedstawiamy terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2018 roku, które zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa śląskiego

Terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2018 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa śląskiego następująco:

 

20 marca - 20 osób;

16 kwietnia - 50 osób;

2 lipca - 80 osób;

24 września - 160 osob;

7 listopada - 40 osób;

27 grudnia - 150 osób.

 

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pli Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).