PODSUMOWANIE PRACY PIEKARSKIEJ DROGÓWKI - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Wiadomości

PODSUMOWANIE PRACY PIEKARSKIEJ DROGÓWKI

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Ślaskich, odbyła się narada roczna Wydziału Ruchu Drogowego podsumowująca wyniki pracy policjantów tej formacji w roku 2017.

Naradę rozpoczął Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich asp. szt. Piotr Świtała, który omówił poszczególne elementy służby piekarskiej drogówki w 2017 roku. Przedstawiono priorytety oraz wskazano kierunki pracy na rok bieżący. Uczestniczący w naradzie Komendant Miejski Policji nadkom. Robert Klimek, podziękował wszystkim policjantom ruchu drogowego za ciężką służbę, podkreślając, jak istotne dla mieszkańców Piekar Śląskich, jest bezpieczeństwo na drogach.

Wysoki poziom utrzymywany przez naszą drogówkę jest powodem do dumy dla kierownictwa tutejszej jednostki, oraz przestrogą dla łamiących przepisy użytkowników dróg w naszym mieście.