AWANS W PIEKARSKIEJ POLICJI - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Wiadomości

AWANS W PIEKARSKIEJ POLICJI

W katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się uroczystość powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Roberta Klimka, który dotychczas pełnił powierzone mu obowiązki na tym stanowisku. Rozkaz podpisał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński. Akt wręczył natomiast insp. Roman Rabsztyn w obecności mł. insp. Mariusza Krzystyniaka.

Drugiego Maja, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość podczas której rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powołał nadkom. Roberta Klimka na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach życzyli powołanemu komendantowi sukcesów na nowym stanowisku.