Wiadomości

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLASY ,, POLICYJNEJ”

,,Mam nadzieję, że wśród kadetów znajdą się osoby, które zasilą w przyszłości nasze szeregi - to słowa wypowiedziane przez szefa piekarskiej policji nadkom. Roberta Klimka na uroczystościach w Zespole Szkół nr 1, gdzie naukę zakończyli m.im. uczniowie klasy ,,policyjnej"

W Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. Naukę zakończyli m.in. uczniowie III klasy ,, policyjnej”. W związku z tym wśród zaproszonych gości był także szef piekarskiej Policji.  Najzdolniejszym i wyróżniającym się uczniom wręczył dyplomy, listy gratulacyjne oraz drobne upominki. Na zakończenie uroczystości komendant życzył uczniom samych sukcesów w życiu osobistym, zdania celująco egzaminu maturalnego oraz wyraził nadzieję, że  wśród  kadetów znajdą się osoby, które zasilą w przyszłości nasze szeregi.