Wiadomości

Gratulacje i podziękowania dla kierownictwa komendy

Wczoraj w sali Ośrodka Kultury “Andaluzja” odbyła się LIII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. W trakcie sesji gratulacje z okazji awansów odebrali Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek oraz p.o. I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich podinsp. Kamil Gabor.

Po otwarciu i przedstawieniu porządku obrad, uroczyste gratulacje i podziękowania skierowane do komendantów piekarskiej jednostki złożyli Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj oraz dr inż. Piotr Buchwald. Spotkanie było okazją do uroczystych gratulacji z okazji objęcia stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich przez nadkom. Roberta Klimka oraz I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich przez podinsp. Kamila Gabora.

zdj. UM