Ćwiczenia piekarskich policjantów - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Wiadomości

Ćwiczenia piekarskich policjantów

Policjanci z piekarskiej jednostki wyposażeni w tarcze, kaski i środki przymusu bezpośredniego uczestniczyli w ćwiczeniach doskonalących taktykę i technikę przeprowadzania interwencji. Podobne działania mają miejsce w sytuacji zbiorowego zakłócenia porządku. Zajęcia odbyły się na terenie piekarskiego MOSiRU.

Trwające kilka godzin szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności współdziałania policjantów, którzy w razie zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego interweniują w pododdziałach zwartych. Pododdziały Policji mobilizowane są w sytuacjach zagrożeń, wymagających szczególnego wzmocnienia sił porządkowych.

Policjanci, wyposażeni w tarcze, kaski i środki przymusu bezpośredniego, ćwiczyli warianty przywracania naruszonego ładu i porządku. Tworzyli szyki zabezpieczające i wypierające, które stosowane są podczas działań pododdziałów zwartych. Istotą ćwiczeń była dokładność i precyzja w działaniu. Bardzo ważne było także błyskawiczne wykonywanie poleceń, które podczas działań, w sytuacjach o podwyższonym ryzyku stanowi o skuteczności Policji. Mundurowi doskonalili tworzenie tyraliery oraz kordonów. To szyki bojowe najczęściej stosowane przez zwarte pododdziały podczas zabezpieczania imprez masowych.

 

  • Zdjęcia z ćwiczeń
  • Zdjęcia z ćwiczeń
  • Zdjęcia z ćwiczeń