Odprawa roczna w piekarskiej komendzie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Wiadomości

Odprawa roczna w piekarskiej komendzie

W piątek w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich odbyła się narada podsumowująca pracę piekarskiej policji w 2018 roku. Nadkom. Robert Klimek, przedstawił wyniki osiągnięte przez piekarskich policjantów, a także wskazał priorytety na rok bieżący. W odprawie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn.

Uroczystą naradę roczną zorganizował Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek, który przedstawił sprawozdanie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta w 2018 roku. Informacji o wynikach osiągniętych przez policjantów wysłuchali zaproszeni do udziału w naradzie: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn, Prezydent Miasta Sława Umińska- Duraj, Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Omówione zostały wyniki poszczególnych pionów: kryminalnego, prewencji, ruchu drogowego, służb logistycznych. Rok 2018 to czas bardzo dobrej współpracy policji z prokuraturą, sądem, władzami samorządowymi, urzędami oraz wieloma innymi podmiotami, co przysłużyło się poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Piekar Śląskich. O bardzo dobrej współpracy, a także profesjonalizmie stróżów prawa w swoich wystąpieniach mówili także zaproszeni goście. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn w swoim wystąpieniu podziękował piekarskim policjantom za dotychczasowa służbę i osiągnięte bardzo dobre wyniki, z kolei Prezydent Miasta Sława Umińska – Duraj podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie policjantów, wskazując jak duży wkład w rozwój naszego miasta mają organizowane przez piekarskich policjantów działania profilaktyczne.

  • Zdjęcia z odprawy rocznej w budynku piekarskiej Policji
  • Zdjęcia z odprawy rocznej w budynku piekarskiej Policji
  • Zdjęcia z odprawy rocznej w budynku piekarskiej Policji
  • Zdjęcia z odprawy rocznej w budynku piekarskiej Policji
  • Zdjęcia z odprawy rocznej w budynku piekarskiej Policji
  • Zdjęcia z odprawy rocznej w budynku piekarskiej Policji
Ładowanie odtwarzacza...