Wiadomości

BEZPIECZNE FERIE 2019 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Na terenie piekarskiego MOSiR-u odbyły się zajęcia w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2019”. Na lodowisku spotkali się przedstawiciele miejscowych służb, którzy podczas rozmowy z zebranymi mieszkańcami miasta przedstawiali podstawowe zasady bezpieczeństwa. Spotkanie było także okazją do przypomnienia o zasadach obowiązujących na stokach w związku z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Policjanci oraz przedstawiciele przedstawiciele piekarskiego WOPR-u często wspólnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Tym razem spotkaliśmy się z dziećmi, które przybyły na lodowisko znajdujące się na terenie piekarskiego MOSiR-u. Spotkanie zapoczątkował pokaz ratowniczy, który wśród młodzieży, cieszył się dużym zainteresowaniem. Następnie głos zabrała profilaktyk z piekarskiej jednostki, która zwróciła uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas zimowej przerwy w nauce. Szczególną uwagę zwrócono na właściwe zachowanie się podczas zabaw na śniegu. Pamiętać należy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w okolicy akwenów wodnych, ale także przy korzystaniu z dróg, na których, po zmroku mamy obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Na koniec, w myśl prowadzonej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, policjantka przypomniała najmłodszym o zasadach obowiązujących na stokach.