Święto Policji w Piekarach Śląskich - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Wiadomości

Święto Policji w Piekarach Śląskich

W ubiegły piątek w kinie „Zacisze” w Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość z okazji obchodów Święta Policji. W wyjątkowej uroczystości, przypadającej w 100-lecie istnienia Policji Państwowej, uczestniczyli m.in. byli komendanci pełniący służbę w piekarskiej jednostce. Wśród nich nie mogło zabraknąć I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka, który swoją obecnością uświetnił tegoroczną uroczystość.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13:00. Wtedy też dowódca uroczystości złożył I Zastępcy Komendanta Głównego nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki. Chwilę później Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek przywitał licznie przybyłych gości, wśród których znalazło się pięciu oficerów pełniących w przeszłości służbę na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich. Swoją obecnością wszystkich uczestników uroczystości zaszczycił I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który jako były Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich przyjął zaproszenie na tegoroczne obchody. Nadkom. Robert Klimek szczególnie przywitał zebranych policjantów i policjantki, których ta uroczystość dotyczy w sposób szczególny. Dla wszystkich zebranych na sali kinowej przygotowano niespodzianki. Po przywitaniu gości, na ekranie odtworzony został film przedstawiający historię Policji w Piekarach Śląskich oraz momenty ze służby miejscowych mundurowych. Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni na scenę, gdzie komendant wraz ze swoim zastępcą wręczali upominki z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia Policji Państwowej. W dalszej części uroczystości I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn wraz z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem oraz Komendantem Miejskim Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robertem Klimkiem wręczyli policjantom nominacje na kolejne stopnie policyjne. W tym roku mianowanych zostało 38 piekarskich stróżów prawa. Ponadto pochwałą w rozkazie za pomoc osobie potrzebującej, w czasie wolnym od służby, została wyróżniona mł. asp. Alicja Kowolik. Głos zabrała również strona związkowa. Asp. szt. Jacek Bryła z zarządu wojewódzkiego w Katowicach wraz z piekarskim przewodniczącym asp. szt. Tomaszem Jurą wręczyli policjantom pamiątkowe medale oraz krzyż za działalność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Uhonorowana odznaczeniem związkowym została także Prezydent Miasta Piekary Śląskie Pani Sława Umińska-Duraj. Podczas uroczystości głos zabrali poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska – Duraj oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, którzy zgodnie podkreślali swoją wdzięczność za działania podejmowane przez piekarskich funkcjonariuszy, na których pomoc zawsze można liczyć. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak w swoim wystąpieniu podkreślił m.in. jak bardzo, jako były komendant piekarskiej jednostki, ceni sobie pracę miejscowych mundurowych. Generał na ręce Pana Posła Jerzego Polaczka, Pani Prezydent Sławy Umińskiej-Duraj oraz nadkom. Roberta Klimka przekazał również pamiątkowe upominki z Komendy Głównej Policji. Po części oficjalnej uroczystości wszyscy zebrani w sali kinowej mogli wysłuchać krótkiego występu o zabarwieniu humorystycznym, po czym na scenie gościliśmy policjantów z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy dali pokaz swoich umiejętności.

 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni komendanci oraz zebrani goście.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni komendanci oraz zebrani goście na sali kinowej.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni wyróżnieni policjanci.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczna sala kinowa z góry przed rozpoczęciem uroczystości.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczny generał, komendant wojewódzki oraz poseł na sejm RP.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendant miejski podczas wystąpienia.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczni wyróżnieni policjanci.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendant miejski podczas wystąpienia.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widownia podczas wyświetlanego filmu.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendanci z posłem oklaskujący występ.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendanci miejscy wręczający przybyłym gościom drewniane pamiątki.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendanci miejscy wręczający przybyłym gościom drewniane pamiątki.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz insp. Roman Rabsztyn na scenie.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu wyróżnieni policjanci.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendant miejski wręczający byłemu komendantowi pamiątkowy upominek.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendant miejski wręcza upominek komendantowi z Gliwic.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendant miejski wręcza upominek byłemu komendantowi.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu lektor z policjantkom na scenie.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu stojący komendanci wraz z gośćmi na widowni.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu stojący wyróżnieni policjanci.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu policjanci z orkiestry policyjnej.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendant miejski oraz pierwsi zastępcy komendanta głównego i wojewódzkiego.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu wyróżnieni policjanci.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendanci wręczają nominacje wyróżnionym policjantom.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendanci wręczają nominacje wyróżnionym policjantom.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendanci wręczają nominacje wyróżnionym policjantom.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendanci wręczają pochwałę wyróżnionej policjantce.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu przedstawiciele związków zawodowych.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczne osoby wyróżnione przez związki zawodowe.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczne osoby wyróżnione przez związki zawodowe.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczne osoby wyróżnione przez związki zawodowe.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczne osoby wyróżnione przez związki zawodowe.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu widoczne osoby wyróżnione przez związki zawodowe.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu poseł na sejm RP.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu wyróżnieni policjanci.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendant miejski oraz I zastępcy komendanta głównego i wojewódzkiego.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu upominek trzymany przez jednego z mundurowych gości.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu poseł składający życzenia komendantowi miejskiemu.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu I Zastępca Komendanta Głównego Policji.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu cała widownia podczas przemówienia Pana Generała.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu Pan Generał wręczający upominek Posłowi na Sejm RP.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu byli Pan Generał wręczający upominek Komendantowi Miejskiemu Policji.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu Prezydent Miasta Piekary Śląskie podczas przemówienia.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu sztandar komendy z dowódcą uroczystości.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendanci odbierający upominki od Pani Prezydent.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendanci odbierający upominki od Pani Prezydent.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendanci odbierający upominki od Pani Prezydent.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendant odbierający kluczyki od nowych radiowozów.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu insp. Rabsztyn podczas wystąpienia.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu insp. Rabsztyn podczas podsumowania uroczystości.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu Pan Generał na widowni wraz z Posłem.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu Pan Generał, Pan Poseł oraz Komendant Miejski Policji.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu orkiestra podczas występu.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu orkiestra podczas występu.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu zebrani goście na widowni.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu wszyscy policjanci pozujący do zdjęcia.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendant odbierający życzenia.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu komendant odbierający życzenia.
 • Fotografia kolorowa. Na zdjęciu byli i obecni komendanci z piekar śląskich wraz z Panią Prezydent.
Ładowanie odtwarzacza...