Poszukiwany Adrian Mazur - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Wiadomości

Poszukiwany Adrian Mazur

Policjanci z Piekar Śląskich poszukują Adriana Mazur. 34-latek jest poszukiwany listem gończym wydanym przez sąd. Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby poszukiwanej proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Piekarach Śląskich pod nr tel. (32) 3936 200 bądź z najbliższą jednostką Policji.

Adrian Mazur jest osobą poszukiwaną na podstawie listu gończego wydanego przez sąd. Mężczyzna został skazany za przestępstwa zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, za co czeka go 1,5-roczny pobyt w więzieniu. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby poszukiwanej proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Piekarach Śląskich lub z najbliższą jednostką policji.

telefon kontaktowy: ( 32 ) 393 62 00

 

Adrian Mazur

  • Drugie imię: Jacek
  • Imię ojca: Jacek
  • Imię matki:Mirosława
  • Nazwisko panieńskie matki: Pilska
  • Płeć: mężczyzna
  • Data urodzenia: 1985-08-31
  • Ostatnie miejsce zameldowania:Osiedle Andaluzja 4/21
  • Obywatelstwo: Polskie

Poszukiwany na podstawie: Art. 62 ust. 2 Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, wbrew przepisom ustawy w znacznej ilości