Odprawa roczna w piekarskiej komendzie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Wiadomości

Odprawa roczna w piekarskiej komendzie

W ubiegły piątek w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich odbyła się narada podsumowująca pracę piekarskiej policji w 2019 roku. Wyniki osiągnięte przez miejscowych policjantów przedstawił Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek wraz z Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich mł. insp. Kamilem Gaborem. W odprawie uczestniczył m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn.

Uroczystą naradę roczną zorganizował Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek, który wspólnie z Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich mł. insp. Kamilem Gaborem przedstawił sprawozdanie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta w 2019 roku. Informacji o wynikach osiągniętych przez policjantów wysłuchali zaproszeni do udziału w naradzie: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn, Prezydent Miasta Sława Umińska- Duraj, Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesołowski, Kierownik Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach z siedzibą w Piekarach Śląskich Justyna Rzeszut-Sieńkowska oraz Komendant Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Piekarz. W trakcie spotkania przedstawiono efekty ubiegłorocznej pracy poszczególnych pionów: kryminalnego, prewencji, ruchu drogowego oraz służb logistycznych. Rok 2019 to czas bardzo dobrej współpracy policji z prokuraturą, sądem, władzami samorządowymi, urzędami oraz wieloma innymi podmiotami, co z pewnością przysłużyło się poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Piekar Śląskich. O bardzo dobrej współpracy, a także profesjonalizmie stróżów prawa w swoich wystąpieniach mówili także zaproszeni goście. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn podziękował piekarskim policjantom za dotychczasowa służbę i osiągnięte bardzo dobre wyniki, z kolei Prezydent Miasta Sława Umińska – Duraj podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie mundurowych, dzięki którym mieszkańcy Piekar Śląskich mogą czuć się bezpiecznie. Podziękowania za dotychczasową służbę złożyli także pozostali goście, którzy życzyli mundurowym jeszcze lepszego 2020 roku.

 • Na zdjęciu komendanci podczas rozpoczęcia odprawy
 • Na zdjęciu komendanci podczas omawiania efektów służby
 • Na zdjęciu slajd dotyczący stanu kadrowego w jednostce
 • Na zdjęciu uczestnicy odprawy patrzący na prezentację multimedialną
 • Na zdjęciu komendanci omawiający efekty w służbie
 • Na zdjęciu komendant prezentujący kolejny slajd
 • Na zdjęciu Prezydent Miasta wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Piekary Śląskie
 • Na zdjęciu komendant miejski oraz pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego
 • Na zdjęciu zastępca komendanta omawiający efekty w służbie
 • Na zdjęciu pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego oraz Pani Prezydent
 • Na zdjęciu komendant miejski i pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego
 • Na zdjęciu pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego oraz Pani Prezydent