Wiadomości

Bezpieczne Ferie 2020 w Piekarach Śląskich

Na terenie piekarskiego MOSiR-u odbyły się zajęcia w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2020”. Na lodowisku spotkali się przedstawiciele miejscowych służb, którzy podczas rozmowy z zebranymi mieszkańcami miasta przedstawiali podstawowe zasady bezpieczeństwa. Spotkanie było także okazją do przypomnienia o zasadach obowiązujących na stokach w związku z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Policjanci, strażacy oraz przedstawiciele piekarskiego WOPR-u często wspólnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Tym razem spotkaliśmy się z dziećmi, które przybyły na lodowisko znajdujące się na terenie piekarskiego MOSiR-u. Podczas wspólnych zajęć młodzież mogła na własne oczy zobaczyć specjalny pokaz ratownictwa lodowego i działań z użyciem psów ratowniczo-poszukiwawczych. Głos zabrała również profilaktyk z piekarskiej jednostki, która poruszyła kwestię bezpieczeństwa dzieci podczas zimowej przerwy w nauce. Szczególną uwagę zwrócono na właściwe zachowanie się młodzieży podczas zabaw na śniegu. Pamiętać należy również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w okolicy akwenów wodnych, ale także przy korzystaniu z dróg, na których, po zmroku mamy obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Na koniec, w myśl prowadzonej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, policjantka przypomniała najmłodszym o zasadach obowiązujących na stokach. Dla dzieci przygotowano też niespodziankę. Tym, którzy prawidłowo odpowiadali na pytania związane z bezpieczeństwem podczas trwających ferii, policjantka wręczała maskotkę Śląskiej Policji.

  • Policjantka wraz z pozostałymi organizatorami
  • Policjantka wraz z pozostałymi organizatorami
  • Zajęcia na lodowisku w Piekarach Śląskich
  • Profilaktyk podczas zajęć z dziećmi na lodowisku
  • Policjantka w trakcie prowadzonych zajęć na lodowisku
  • Służby biorące udział w zajęciach na lodowisku - MOSiR Piekary Śląskie