Podsumowanie działań NURD - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Wiadomości

Podsumowanie działań NURD

W czwartek na terenie całego kraju prowadzone były działania pn.„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". W akcji udział wzięli również mundurowi z piekarskiej drogówki, którzy sprawdzali jak na drodze zachowują się kierujący pojazdami oraz czy piesi stosują się do obowiązujących ich przepisów. W wyniku całodniowych działań ujawnionych zostało 41 wykroczeń.

W trakcie akcji stróże prawa ujawnili 41 wykroczeń, z czego większość popełnili kierujący pojazdami. Wykroczenia najczęściej dotyczyły nieprawidłowego parkowania w rejonie przejść dla pieszych oraz nieustępowania pierwszeństwa pieszym na oznakowanym przejściu. Mundurowi ujawnili również nieprawidłowości w zachowaniu pieszych. Dwanaście osób przechodziło przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Stróże prawa podczas kontroli zwracali uwagę na odpowiednie zachowanie na drodze oraz przypominali o obowiązujących przepisach prawa.

  • Policjanci podczas akcji NURD na piekarskich drogach
  • Policjanci podczas akcji NURD na piekarskich drogach
  • Policjanci podczas akcji NURD na piekarskich drogach