Niełatwa służba w trudnym czasie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Wiadomości

Niełatwa służba w trudnym czasie

W odniesieniu do informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, dotyczących rzekomych nieprawidłowości w służbie piekarskich policjantów, kierownictwo jednostki zapewnia, że stróże prawa w przywoływanych przypadkach działali w sposób właściwy i adekwatny do sytuacji. Jednocześnie Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek doceniając zaangażowanie miejscowych mundurowych, składa serdeczne podziękowania za dotychczasową służbę na rzecz mieszkańców Piekar Śląskich.

Mając na uwadze doniesienia medialne dotyczące zarzucanych nieprawidłowości podczas czynności wykonywanych przez piekarskich stróżów prawa, kierownictwo jednostki informuje, że analiza tych przypadków, jasno wskazuje, iż podejmowane czynności były prawidłowe. Nie mamy wątpliwości, że policjanci działali w sposób właściwy i adekwatny do sytuacji. Zdecydowana większość mieszkańców dostrzega powagę obecnej sytuacji, stosując się do obowiązujących przepisów, jednak incydentalnie zdarzają się przypadki lekceważącego podejścia do istniejącego zagrożenia. Odnosząc się do analizy wspomnianych zdarzeń, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że są one komentowane wyłącznie w oparciu o relację jednej ze stron, co dalekie jest od obiektywizmu. 

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek, składa szczere podziękowania dla policjantów, za dotychczasową aktywną służbę na rzecz mieszkańców Piekar Śląskich. Kierownictwo tutejszej jednostki zauważa i docenia nieszablonowe postępowanie oraz starania stróżów prawa, którzy m.in. rozdają maseczki uszyte przez lokalną społeczność oraz troszczą się o osoby objęte kwarantanną. Jednocześnie policjanci dbają o bezpieczeństwo na terenie naszego miasta, czego przykładem mogą być ostatnie wydarzenia:

Komendant składa także wyrazy głębokiego szacunku dla rodzin policjantów, które jak nikt inny rozumieją specyfikę naszej służby.