Wiadomości

Tworzą Policję, chociaż nie noszą munduru...

11 listopada, to szczególna data, nie tylko ze względu na rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia obchodzimy również Dzień Służby Cywilnej. Zbieżność tych dat szczególnie podkreśla znaczenie roli służby cywilnej i administracji państwowej. Z tej okazji życzenia pracownikom piekarskiej jednostki składają Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek wraz z Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich mł. insp. Kamilem Gaborem.

My – policjanci zdajemy sobie w pełni sprawę, że tak potężny organizm, jakim jest każdą jednostka Policji, nie mogłaby właściwie funkcjonować bez olbrzymiego wkładu pracowników korpusu służby cywilnej i pracowników cywilnych. Za każdym z nas — policjantów, kiedy realizujemy swoje zadania służbowe, stoją właśnie oni — pracownicy Policji, bez których realizacja naszych zadań nie byłaby możliwa.

Dzięki ich codziennej, solidnej i ciężkiej pracy, nasze starania, aby być formacją postrzeganą jako instytucja profesjonalna, nowoczesna i otwarta na potrzeby drugiego człowieka mają znacznie większe szanse powodzenia. Osiągane przez policjantów wyniki nie byłyby możliwe bez tego wsparcia i zaangażowania, które ofiarują mieszkańcom naszego miasta.

Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek wraz z Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich mł. insp. Kamilem Gaborem składają serdeczne podziękowania skierowane do pracowników piekarskiej jednostki, życząc wszystkim dobrego zdrowia oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.