Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich - informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Ulica Kalwaryjska 62

41-940 Piekary Śląskie

  tel. 47 85 32 200
fax:  47 85 32 244

e-mail komendant@piekary.ka.policja.gov.pl

Wydziały Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich

Nazwa komórki

Telefon
Fax

E-mail

 Wydział Kryminalny
47 8532 280
47 8532 284
kryminalny@piekary.ka.policja.gov.pl
 Wydział Prewencji  47 8532 260  47 8532 268 prewencja@piekary.ka.policja.gov.pl
Rewir Dzielnicowych 47 8532 205 47 8532 268 kd@piekary.ka.policja.gov.pl
Zespół ds. Wykroczeń 47 8532 262/362 47 8532 268 prewencja@piekary.ka.policja.gov.pl
Profilaktyk ds. społecznych 47 8532 205 47 8532 268 prewencja@piekary.ka.policja.gov.pl
 Wydział Ruchu Drogowego  47 8532 290 47 8532 268 rd@piekary.ka.policja.gov.pl
Wydział Przestępstw Gospodarczych  47 8532 270 47 8532 274 pg@piekary.ka.policja.gov.pl
 Zespół Kadr i Szkolenia 47 8532  218/220 47 85 32 244 kadry@piekary.ka.policja.gov.pl
Zespół Finansów i Zaopatrzenia 47 8532 225/226 47 85 32 244 finanse@piekary.ka.policja.gov.pl
Oficer Prasowy 47 8532 210 47 85 32 244 rzecznik@piekary.ka.policja.gov.pl

 

Ładowanie odtwarzacza...