Z młodym kierowcą po doświadczenie

Kampania ,, Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne"

Problem spożywania alkoholu i kierowania pojazdami w znacznej części wiąże się bezpośrednio z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Tylko w 2013 roku policjanci z Piekar Śląskich zatrzymali aż 323 kierowców pod wpływem alkoholu.


WSPÓLNIE MUSIMY TEMY ZAPOBIEGAĆ!

7 kwietnia 2010r. odbyła się inauguracja Ogólnopolskiej  Kampanii Edukacyjnej „SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEPIECZNE” organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podstawowym celem Kampanii jest ograniczenie liczby osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy, oraz przekazanie wiedzy na temat prawnych, zdrowotnych i społecznych szkód, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu.