Z młodym kierowcą po doświadczenie

Spotkanie z młodzieżą pod hasłem „Z młodym kierowcą po doświadczenie”

Z młodym kierowcą po doświadczenie”. Pod takim hasłem odbyło się spotkanie młodzieży z policjantem piekarskiej drogówki. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywną reakcją młodych ludzi. W trakcie 2 godzinnego spotkania uczniowie rozmawiali z mundurowymi także o skutkach nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 

Odbyło się spotkanie policjantów z młodzieżą z klasy o profilu policyjnym. W trakcie 2 - godzinnego spotkania uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką zawodu policjanta, ruchu drogowego. Stróże prawa za pomocą pokazu multimedialnego przekazali młodym ludziom ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Wizyta była okazją do rozmowy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w kontekście młodych kierowców, gdyż właśnie ta grupa osób jest w trakcie kursów na prawo jazdy lub świeżo po otrzymaniu uprawnień do kierowania samochodami. Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego omówił z młodzieżą sytuacje, które najczęściej powodują wypadki i kolizje. Słuchacze mogli także zobaczyć kilka filmów o tej tematyce