Z młodym kierowcą po doświadczenie

Spotkanie z młodymi kandydatami na kierowców

St.asp. Piotr Świtała, zorganizował spotkanie z młodzieżą która uczęszcza na zajęcia do jednej z piekarskich szkół nauki jazdy. Policjant przygotował dla uczniów ciekawe prelekcje na temat bezpieczeństwa młodych kierowców w ruchu drogowym.

 

Piekarski policjant Wydziału Ruchu Drogowego - st.asp.Piotr Świtała spotkał się z uczniami uczęszczającymi do jednej z piekarskich szkół nauki jazdy. Spotkanie ukierunkowane było na promowanie pozytywnych zachowań w ruchu drogowym młodych kierowców i pieszych uczestników ruchu drogowego. Spotkaniu przyświecało hasło kampanii związanej z tematyką spotkania: "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie". Policjant w bardzo ciekawy i przystępny sposób, opierając się na własnych doświadczeniach zdobytych na drodze, omówił założenia kampanii. Podczas prelekcji zaprezentowano filmy, zdjęcia i dane statystyczne, które przybliżyły młodym ludziom niebezpieczeństwa wynikające z braku doświadczenia, brawury i fantazji, którą nie zawsze należy się kierować. Policjant ostrzegał jak tragiczne skutki mogą nieść za sobą nieprzemyślane zachowania, które często są nieodwracalne. To kolejne już tego typu spotkanie z młodymi, przyszłymi kierowcami. Przed nami następne...

Ładowanie odtwarzacza...