Z młodym kierowcą po doświadczenie

Prelekcja na temat cyberprzemocy i kampanii ,, z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, informacja o konkursie

W murach dwóch piekarskich szkół funkcjonariusze tutejszej jednostki spotkali się z grupą młodzieży przekazując informację na temat cyberprzemocy oraz tego, jak się przed nią bronić i jakie są konsekwencje dla jej sprawców. W trakcie spotkania nawiązano także do kampanii "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie" przekazując słuchaczom wiedzę zdobytą w wyniku własnego doświadczenia na drodze.

Funkcjonariuszka tutejszej jednostki wraz z policjantem wydziału ruchu drogowego spotkali się z uczniami Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich przy ul. Gimnazjalnej oraz Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich poruszając tematykę związaną z cyberprzemocą. Uczniowie wysłuchali wykładu przygotowanego przez mundurowych oraz tego, jak się przed nią bronić i jakie są konsekwencje dla jej sprawców. Młodzieży przedstawiono sytuację, które miały opisać z jakimi odczuciami musi zmierzyć się ofiara cyberprzemocy. Głównym celem takich działań jest uzmysłowienie osobom, że złość, wstyd, poniżenie i samotność, które odczuwa ofiara, mogą spowodować u niej odseparowanie od rówieśników i rodziny, a w skrajnych przypadkach nawet depresję a nawet śmierć. Drugiej części spotkania przyświecało hasło kampanii „z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie". Policjant wydziału ruchu drogowego w bardzo ciekawy i przystępny sposób, opierając się na własnych doświadczeniach zdobytych na drodze, omówił założenia kampanii. Podczas prelekcji zaprezentowano filmy, zdjęcia i dane statystyczne, które przybliżyły młodym ludziom niebezpieczeństwa wynikające z braku doświadczenia, brawury i fantazji, którą nie zawsze należy się kierować. Policjant ostrzegał jak tragiczne skutki mogą nieść za sobą nieprzemyślane zachowania, które często są nieodwracalne. To kolejne już tego typu spotkanie z młodymi, przyszłymi kierowcami. W ramach wspomnianej kampanii policjanci przypomnieli o konkursie organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Piekarach Śląskich polegającym na stworzeniu krótkiego filmiku pt. ,,młody trzeźwo się prowadzi” zniechęcającego kierowców do wsiadania „za kółko” będąc pod wpływem alkoholu czy też innych środków odurzających. Chętnych zapraszamy do składania swoich prac konkursowych do dnia 12.06.2017 r.

  • Prelekcja w piekarskich szkołach
  • Prelekcja w piekarskich szkołach
  • Prelekcja w piekarskich szkołach
  • Prelekcja w piekarskich szkołach
  • Prelekcja w piekarskich szkołach
  • Prelekcja w piekarskich szkołach
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...